Trisco ondersteunt Anti Pest Campagne!

Jaarlijks is Trisco, initiatiefnemer van Digiwelt Deutsch, sponsor van de anti-pest campagne van sociaal veilig onderwijs. Sociaal veilig onderwijs is een stichting gericht op het voorkomen van pestgedrag tussen alle betrokkenen in het onderwijs. Voor alle betrokkenen is een veilige schoolomgeving van belang; kinderen, ouders, leraren, schoolbestuurders, niet-onderwijzend personeel en allen die direct of indirect met de school te maken hebben.

‘Dit is een pestvrij gebied’ is een landelijke anti-pest campagne. Pesten is een serieuze zaak, ook binnen het onderwijs. Twee termen die veel door elkaar worden gebruikt zijn ‘pesten’ en ‘plagen’. Echter, de definities van deze woorden zijn een wereld van verschil. Een beetje ‘plagen’ is niet gemeen bedoeld. Het is voor beide partijen grappig en het is niet constant gericht op één persoon. Pesten is anders, pesten is doelgericht op één individu. Het is niet positief of aardig bedoelt en er is vrijwel altijd sprake van een machtsverschil. Degene die pest wordt vaak omringd door meelopers en degene die wordt gepest, staat er veelal alleen voor.

Vandaag de dag kan op allerlei manieren worden gepest. Wanneer iemand fysiek wordt aangevallen is het sneller zichtbaar dan wanneer iemand psychisch wordt aangevallen. Op psychisch niveau is vele mate subtieler en voor buitenstaanders moeilijker te zien. Iemand buitensluiten, roddels verspreiden, bespotten met woorden, uitschelden, hetzij rechtstreeks hetzij via de digitale weg. Los van hoe er wordt gepest, pesten is gewoon een no-go. Het kan iemand, zeker een kind, emotionele schade toebrengen, waar men zelfs jaren later nog de gevolgen van ondervindt.

Dat is voor Trisco/ Digiwelt Deutsch de belangrijkste reden om ieder jaar sponsor te zijn voor deze landelijke campagne. Iedereen verdient goed onderwijs in een veilige omgeving.

Ouderavond Pilot Duits Ashram College

Afgelopen 27 november is er een informatieavond geweest voor de ouders van 3HB en 3HA van het Ashram College. Op deze avond is stil gestaan bij het nieuwe werken voor het vak Duits. Nieuw werken aan de hand van formatief toetsen en eigen leerroutes.

De presentatie hiervan vindt je hier.

Aan het einde van de avond hoorde we graag feedback, en dat hebben we gelukkig ook gekregen.

Toetscongres vo

Afgelopen 10 november is er een presentatie gegeven door Trix op het Toetscongres VO, bekijk hieronder de presentatie. Ook Trix inhuren als gastspreker dat kan! Neem contact op via onze contactpagina.

Toetscongres vo

Toestcongres VO

Afgelopen 10 november is er een presentatie gegeven door Trix op het Toetscongres VO, bekijk hieronder de presentatie. Ook Trix inhuren als gastspreker dat kan! Neem contact op via onze contactpagina.

Toetscongres vo

Toetscongres CO

Afgelopen 10 november 2017 is er een presentatie formatief toetsen gegeven door Trix op het Toetscongres VO, bekijk hieronder de presentatie. Ook Trix inhuren als gastspreker dat kan! Neem contact op via onze contactpagina.

Toestcongresvo