Stoeien met Duits!

„Stoeien met Duits“ biedt studenten, leerlingen, docenten en ook zelfstandige taalleerders heel nieuwe didactische mogelijkheden. ReLANpro en Trisco brengen iets heel nieuws voor het leren van een taal.

Spel, plezier en spanning staan centraal.
Niet alleen naspreken, jezelf terug horen, controleren en header-boxeninstructies volgen horen bij dit taalreisprogramma, nee, je kunt ook direct contact hebben met de docent.
Met woord en beeld beweeg je je door het nieuwe taallandschap.
Onafhankelijk van elke gangbare schoolmethode kun je interactief plezier met het leren van Duits beleven. Leerling, student, docent – iedereen die de taal wil leren kan uit een breed inhoudelijk gevarieerd pakket kiezen wat hij of zij interessant vindt of waarmee de lessen verrijkt kunnen worden. Daarvoor is een precies overzicht beschikbaar.
Het materiaal biedt extra steun voor dyslectici.

Zinnen om te oefenen
Vertellen, beschrijven, omschrijven, de weg vragen, telefoneren en nog veel meer ….
Communicatieve raadsels
Ongewone bestellingen, beeldraadsels, Waar is Joris, tellen en rekenen met geluiden, diergeluiden, dierpuzzels, zaken die een handwerker nodig heeft, welke maand is het, wat vind je zoal in een kamer, het rauwe ei dat kan springen …

Grammatica wordt ook in context aangeboden:
Beeldgestuurde zinsbouw, het woordgeslacht, aanwijzingen van/voor wie, de naamvallen vereenvoudigd, eerste, tweede, derde en vierde naamval, het werkwoord, voorzetsels, voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden, het bijvoeglijk naamwoord en z’n uitgangen, nuttige voegwoorden …

Teksten – verhalen – gesprekken
Sprookjes weer interessant gemaakt, Grimm etc., Charlie – een luisterboek, Max en Moritz, hondse gevoelens, zakelijke en vakmatige verhalen

Je hoeft er niet zoveel voor te schrijven en de klemtoon ligt op de juiste uitspraak, de juiste mondelinge antwoorden, de feedback door de leraar, de uitbouw van je eigen woordenschat en het spelen met de taal. En ook het leren van regels in de omgang met de taal.
“Stoeien met Duits” is een totaalpakket voor de onder- en middenbouw (1e t/m 4e jaar Duits). Het is op alle niveaus inzetbaar. (vmbo/havo/vwo –klas 1-4)
Niet alleen op school of voor je opleiding kun je oefenen, ook thuis is het een waar genoegen met deze software aan de slag te gaan met het Duits. Een internetverbinding is het enige wat je nodig hebt. En dan … vooruit, oefening baart kunst! Met smartphone, iPad, laptop of computer ….? Aan de slag!
Veel plezier!

Bekijk de demo!