Digiwelt Deutsch officieel geopend!

Digiwelt Deutsch „on Tour“

Het is tijd geworden om de Nederlandse klaslokalen te veroveren.
Digiwelt Deutsch gratis op de markt.
Wie wil er nou niet een kans op pakken en gaan voor vooruitgang?!
Natuurlijk weet je nog niet hoe geweldig wij zijn.
Natuurlijk heb je geen idee van het moois dat Digiwelt Deutsch allemaal te bieden heeft.
Natuurlijk heb je geen behoefte om extra tijd te stoppen in het, nu al zo volgestopte, lesprogramma.
Natuurlijk lijkt het alsof er naast de traditionele manier van lesgeven geen plaats is voor aanvullende wensen van de docenten.
Natuurlijk kopen niet de docenten het lesmateriaal in.
En natuurlijk hebben de scholen geen geld.

Om al deze redenen biedt Tr!sco het “Wikipedia” onderwijspakket aan.
Digiwelt Deutsch, maar dan vrijblijvend, gratis en onbeperkt tot en met 1-6-2017.
Het volledige pakket aan lesmateriaal staat via de link snel en eenvoudig tot jouw beschikking.
Uitproberen zonder beperkingen. Plezier hebben en leren zonder onnodige voorbereiding. Een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor een snelle opstart inbegrepen.
Honderden mogelijkheden om jouw Duits onderwijs zonder kosten of verplichtingen uit te breiden. Feedback wordt altijd gewaardeerd, het lesmateriaal wordt namelijk voortdurend ontwikkeld. Natuurlijk hopen we jouw interesse te hebben gewerkt na het gebruik van het lesmateriaal en jou onze klant te mogen noemen in het nieuwe schooljaar.
Digiwelt Deutsch maakt waar wat het belooft!

Kijk snel op www.digiweltdeutsch.nl


Digiwelt Deutsch „on Tour“

Die Zeit der Eroberung von vielen niederländischen Klassenzimmern ist begonnen.
Digiwelt Deutsch GRATIS auf dem Markt. Wer will schon eine Katze im Sack kaufen?

Natürlich, wisst ihr nicht wie gut wir sind,
natürlich könnt ihr euch nicht einmal vorstellen, was „Digiwelt Deutsch“ alles zu bieten hat,
natürlich habt ihr keine Zeit vor viel Extra’s in den so knapp bemessenen Unterrichtsstunden,
natürlich geht man davon aus, dass neben der gängigen „Methode“ wenig Platz ist für anfüllende Wünsche der Dozenten,
natürlich kaufen nicht die Lehrer das Notwendige, nein, das wird an anderer Stelle beschlossen,
natürlich haben die Schulen kein Geld, …..

Aus all diesen Gründen bietet Tr!sco unser Wikipedia Unterrichtspaket
„Digiwelt Deutsch“ einen unverbindlichen GRATIS Zugang zu unserem Material bis zum 1.6.2017 an.
Das ganze komplette Material steht euch via Link schnell und unkompliziert zur Verfügung. Ausprobieren ohne Ende. Spaß haben und lernen ohne Vorbereitung. Eine ausführliche Gebrauchsanweisung zum schnellen Einstieg inbegriffen. Hunderte Möglichkeiten für den Deutschunterricht ohne einen Pfennig und ohne Verpflichtungen.

Feedback geben, wäre allerdings wünschenswert, da es ein Unterrichtspaket ist, dass sich ständig erweitert.
Natürlich hoffen wir, euer Interesse zu erwecken und euch als zukünftige Kunden im neuen Schuljahr begrüßen zu können. „Digiwelt Deutsch“ macht wahr, was es verspricht.

www.digiweltdeutsch.nl

Welkom bij Trisco

’t Wetboek zegt ons kort en goed,
dat een kind wat leeren moet.
En de wet is niet tevreê
met het enkele A B  C!

Dag beste collega’s, bezoekers,

Ik ben Trix Eschweiler en geef Duits in Nederland. Ik leid een klein familiebedrijfje, weliswaar niet helemaal zoals in de Duitse reclame, maar toch.
Op het terrein van Duits als vreemde taal ben ik al meer dan 25 jaar volop actief.
Een taal trainen met afwisseling, plezier, spanning, goed resultaat en veel motivatie – wie wil dat niet?
Trisco doet wat ze belooft. Via diverse producten en een door mij ontwikkelde taalleermethode: “Reizen onder Duitse vlag”.
Het zijn de doelen van elke docent die met de tijd mee wil gaan en leerlingen een inspirerend leerprogramma wil bieden. Vaak ziet de schoolrealiteit er heel anders uit. Je wilt veel maar je creativiteit wordt soms door allerlei omstandigheden ingeperkt. Dat is jammer genoeg ook mij ervaring.

Tijdgebrek maakt individuele aandacht vaak moeilijk of onmogelijk. Veelal is ook de klassengrootte een stevige drempel. En ook gaat het vaak veel te veel om het geld. “Kennis maakt sterk”, en dat moet toch eigenlijk de toekomst van onze jeugd zijn!
Hoe vaak stel je niet vast dat je eigenlijk in de les veel te weinig Duits spreekt of gesproken hebt. Zeker in de onderbouw waar je toch eigenlijk de basis zou moeten leggen en de angstdrempel om actief te spreken nog zo lekker laag ligt.
Als actieve docent (vo: vmbo/havo/vwo onderbouw-bovenbouw) in Alphen aan den Rijn was ik niet tevreden met de grenzen waar ik tegenaan liep. Dus heb ik eigen lesmateriaal ontwikkeld en uitgegeven zodat iedereen in het alledaagse schoolleven kan ervaren dat het ook anders kan.

Trix Eschweiler